תמונות

Dancing in Jaffa

מתוך הסרט התיעודי "רוקדים ביפו" / "Dancing in Jaffa"

אירועים תשע"ו 2015-2016

הצצה לרגעים מהתכנית כיתות רוקדות ברחבי הארץ

בית ספר קריית חינוך יפו - مدرسة كريات حينوخ يافا

הצצה לאירוע חגיגי לפתיחת עונת כיתות רוקדות תשע"ז 2016-7

אירועים תשע"ז 2016-2017

הצצה לרגעים מהתכנית כיתות רוקדות ברחבי הארץ

אירועים תשע"ח 2017-2018

הצצה לרגעים מהתכנית כיתות רוקדות ברחבי הארץ