חזון

המשימה שלנו היא לטפח כישורי חיים חיוניים בילדים באמצעות אמנות המחול חברתי
החזון שלנו הוא לעזור ליצור בתי ספר וקהילות בהם כל ילד מחובר, מכובד ובתנאי סביבה בטוחה בה יוכל לשגשג
אנו משתמשים באוצר המילים של ריקודים סלוניים לטפח את התחושות החיוביות הגלומות בכל ילד. בשלות היא הכרח לקידום של ריקוד יחד כאמנות, כבוד, עבודת צוות, ביטחון ותחושה של שמחה והישג, אשר אנו מקווים להביא לכל ילד. ריקודים סלוניים הוא המדיום אנו משתמשים כדי לטפח את התכונות האלה.

עקרונות מנחים

התבססות על 'לעשות את' ולא 'לדבר על'
עיסוק בריקוד מאפשר הקנייה ישירה של התנהגויות ושל הערכים הנ"ל מבלי צורך להצהיר עליהם תיאורטית. התכנית עושה שימוש בשפת הריקוד על מנת לעודד אינטראקציה חברתית חיובית.

מערכתיות
פעילות ישירה בקרב ילדים, תוך שילוב שיח והשפעה על צוות חינוכי, הורים ובמידת האפשר בית הספר והקהילה.

מכוונות תוצאות
התשומות תהינה ברמת ילדים, צוות חינוכי והורים. הלמידה מבוצעת ומעודדת הישגים והצלחה.
כמו כן, תלווה התכנית בהערכת התהליך ותוצריו.

למידה מהצלחות
פיתוח כלים לניתוח פעולות/תהליכים שזכו להצלחה. ממצאי הניתוח מסייעים לשחזור והרחבה של מרכיבים מקדמי הצלחה.

שילוב תכנית הלימודים
כיתות רוקדות איננה רק תכנית לריקודים סלוניים. התכנית נוגעת בתחומים הבאים – שירה, כתיבת חיבור, מדעי החברה, תולדות המשפחה, אמנות ויזואלית, מנהגים ותלבושות, חקר ארצות, מוסיקליות, שימוש בשפה האנגלית והספרדית.